Актуальні пропозиції

Сила ALGOMEL PUSH

Сила ALGOMEL PUSH

 


ТОВ «Сервіс-Агрозахід» є доволі досвідченою та популярною дистриб’юторською компанією, яка реалізує високоякісні оригінальні засоби захисту рослин, насіння та добрива, співпрацюючи з такими відо­мими світовими брендами, як Bayer, BASF, Syngenta, DuPont, ADAMA, Nufarm, «Самміт-Агро Юкрейн», NPZ Lembke, «Альфа Смарт Агро», «Монсанто»,
SAATEN UNION, Oseva, Euralis, MAÏSADOUR SEMENCES, INTERMAG, «Агроальянс Юкрейн», AgriTecno Fertilizantes, Siakropol тощо. «Сервіс-Агрозахід» має у своєму асортименті 3000 різних продуктів. У тім, успішно поєднує дистриб’юторську діяльність із таким напрямом, як технологічний консалтинг .

Наша перевага у тому, що ми даємо повний технологічний супровід під час вирощуван­ня різних сільськогосподар­ських культур, починаючи від аналізу ґрунту, діагностики посівів, складання технологіч­ної карти, і так виводимо аграрія на врожай, виходячи з його можливостей, - гово­рить генеральний директор товариства Роман Романович Проць. - Ми відверто говори­мо клієнту: ти не можеш досягнути врожайності пше­ниці 12 т/га, бо твоїх фінансів вистачає лише на 6 т, але всі витрати будуть менші, а тому рентабельність буде вища. Тобто працюємо на рента­бельність фермера. В цьому наша «фішка». Для цього шукаємо різні цікаві продук­ти, котрі могли б допомогти досягнути бажаного результа­ту. Один із них - Алгомель Пуш.

                  Цей препарат - відповідь на низку запитань, які ставить перед собою аграрій: як під­вищити стійкість проти  стре­сів рослини, зупинити коре­неві гнилі, забезпечити ста­більний розвиток упродовж усього періоду вегетації. Це комплексний стимулятор росту рослин і антистресант, виготовлений за особливою технологією SEANERGY на основі червоних водоростей  ( Solieria chordalis), життєвий цикл яких триває 1 рік на глибині 2-8 м, у придонному шарі. Препарат виробляється на заводах групи компаній«Олмікс Груп», у провінції Бретань (Франція). Щорічний видобуток сировини (водо­ростей) становить близько 80 тис. т. у вологій масі. Переробка водоростей відбу­вається 24-48 год, з допомо­гою технології подвійного холодного пресування та екс­трагування без використання хімічного розчинника. Цей процес проходить за контро­льованої температури.

   Препарат багатий на аміно­кислоти - 28,9 г/л (глютамі­нова кислота, аспарагінова кислота, аланін, аргінін, лей­цин, гліцин, серин, валін); фітогормони (ауксини 0,7 г/л, гібереліни, саліцилова кисло­та), вітаміни (групи В), полі- цукри (близько 40%), оліго- цукри, Мп - 7,5%, SO3 - 13%, близько 40 макро- і мікроеле­ментів - 105 г/л, інші біоло­гічно активні та поживні речовини. Не містить важких металів! До речі, ауксини сприяють розвитку кореневої системи, цитокініни при­швидшують поділ клітин, гібереліни прискорюють ріст рослини та затримують опа­дання листя, саліцилова кис­лота посилює стресостійкість. Близько 80% поліцукрів при­падає на каррагенани (26,7 г/л), які містяться тільки в червоних водоростях. Каррагенани - це сульфатовані поліцукриди, що є складовими зовнішніх клітинних стінок червоних водоростей. Каррагенани належать до сірковмісних поліцукрів, які дають змогу підвищити резистентність до хвороб, а також стресостійкість. Наявність каррагенанів відрізняє цей препарат від подібних аналогів, виготовле­них на основі водоростей.

Під час лабораторних та практичних дослідів науковці довели, що препарат стиму­лює розвиток кореневих волосків; сприяє кращому поглинанню елементів жив­лення рослинами в ранні фази вегетації та інтенсивно­му накопиченню енергії в ранніх фазах розвитку рос­лин та після перезимівлі; зумовлює ранній розвиток культури та формування листкового апарату; проявляє фунгіцидні властивості завдяки низхідному пересу­ванню препарату по рослині; може боротися з кореневими гнилями.

Природність препарату дає змогу застосовувати його в органічному землеробстві, а також у баковій суміші разом із ЗЗР та мікроелементами, відзначається добрим прили­панням до поверхні вегета­тивної маси.

Алгомель Пуш сумісний з більшістю добрив та засобів захисту рослин. Препарат транспортується та реалізу­ється в тарі та упаковці у вигляді каністр по 5 л (карто­нна упаковка по 4 каністри). Це зумовлює зручність у застосуванні і дозуванні пре­парату. Для переважної біль­шості культур доза становить 2 л/га. Можна вносити 2 рази по 1 л/га. Норма витрати робочої рідини 80-500 л/га. Внесення рекомендоване в ранні фази вегетації для поси­лення ефекту від застосуван­ня. За умов стресу препарат виявляє вищу ефективність.

За рекомендованої норми внесення покращується ріст і розвиток рослин, пришвид­шується розвиток кореневих систем, зростає інтенсивність фотосинтезу.

Аграрії, які ввели до своїх технологій Алгомель Пуш, переконалися у його ефек­тивності. Тому щороку кіль­кість прихильників цього препарату збільшується.

Максим Сніжко (Журнал «Зерно»2019№5(158)