ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ З ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»

ВДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЖИВЛЕННЯ З ТОВ «СЕРВІС-АГРОЗАХІД»
Системи живлення, які існують на сьогодні в Україні є напевне найбільш дискусійним питанням в агровиробництві. На це є багато причин. По-перше, в технології вирощування є найбільш агро затратний захід. По-друге - це є найбільш впливовим технологічним елементом на врожайність тої чи іншої с/г культури. По-третє, на більшості полів України багато років не використовувались органічні добрива. Враховуючи вище перераховані фактори (насправді для того щоб правильно підібрати систему живлення існує ще десятки інших факторів), рекомендуємо добрива, які слід використовувати під ту чи іншу культуру.   Перше, що потрібно зробити перед тим як складати технологічну карту з живлення рослини, необхідно зробити агрохімічний аналіз грунту. В подальшому, важливо не вважати, що дані агрохімічного аналізу це основа підбору живлення - це лише частина даних. Важливо врахувати кліматичні умови, кількість опадів, тип та  структуру грунту, попередники, краще за п’ять останніх роки, мати звичайно бачення планової урожайності і т.д. Одним словом, чим більше даних, тим «правильнішою і економічно доцільнішою буде наша система живлення». Аналізуючи живлення рослин, які використовують в Україні і порівнюючи з кращими фермерськими господарствами Голландії , Німеччини, США, ми бачимо, що тут є найбільший резерв в піднятті врожаю в цілому по Україні. Маючи багаторічний досвід в підборі живлення для кожної культури під запланований врожай, ми можемо стверджувати, що скоригувавши  а саме вибравши правильно добриво, правильну кількість макро-, мікро-, та мезоелементів, при тому, не залучаючи додаткових коштів в цілому по Україні, можна збільшити валовий збір с/г культур на 20-25%. ТОВ «Сервіс-Агрозахід» пропонує комплексне збалансоване живлення. Обов’язково перед складанням технологічних карт, компанія проводить грунтові аналізи в своїй сертифікованій лабораторії. На основі них та вище перерахованих заходів, про які говорилось вище, ми розробляємо систему живлення. Оптимально, як з точки зору економіки так і з точки зору засвоєння, використовувати мінеральне добриво в гранулі якого будуть всі необхідні елементи для стартового живлення рослини. Також дуже важливо щоб добриво було легкорозчинне та немало шкідливих компонентів,  які пригнічують або навіть знищують мікрофлору грунту.  Крім азоту, фосфору  і калію в гранулах, за необхідності додається магній, сірка, обов’язково кальцій та мікроелементи, такі як:  залізо, мідь, молібден, марганець, бор, цинк. За рахунок того, що ми на старті забезпечуючи рослину всім необхідним (закон Лібіха ще ніхто не відміняв), ми одержуємо сильні рослини з потужною кориневою системою. Така рослина легше переносить високі температури, нестачу вологи, але саме головне в  рази більше використає поживних речовин з грунту. На протязі вегетаційного періоду кожні 15-20днів необхідно проводити листкову діагностику щоб можна було вчасно скоригувати нашу систему живлення, виходячи з тих чи інших грунтово-кліматичних умов, сортових чи гібридних особливостей культур та фаз їх розвитку. Позакореневе живлення, на нашу думку, взагалі не використовує свого потенціалу в більшості фермерських господарств України. При чотирьох-шести позакориневих обробках використаних на будь-якій культурі відповідним добривом можна збільшити врожай від 20 до 50%. Правильно підібраним набором мікроелементів, амінокислот, стимуляторів росту  можна зменшити в рази або взагалі знівелювати до нуля вплив багатьох грунтово-кліматичних проблем. На сьогодні від засухи , ми не добираємо 10-15 мільйонів тонн зерна кожний рік. Хоча в таких країнах як Туреччина, Іспанія, Ізраїль, де випадає дощів менше стабільно, збирають навіть таку культуру як цукровий буряк, при тому без поливу. Таких результатів фермери в цих країнах досягають в першу чергу за рахунок використання таких продуктів, які зменшують  в 1,5-2 рази коефіцієнт транспірації та збільшують масу кореня та кількість кориневих волосків від двох до трьох раз. Компанія ТОВ «Сервіс-Агрозахід»  має в своєму портфоліо продукти від провідних виробників таких країн як  Іспанія, Англія, Польща ( так звані «розумні продукти»), які максимально забезпечують вище описані опції. Це в першу чергу продукти, які крім основних мікро-, макроементів містять кремній, титан, багаті аміно- та органічними кислотами. Взагалі, будь який з продуктів (а їх по Україні вже є більше 1тис.), які при тому не дешево коштують, використавши неправильно можна не тільки не покращити розвиток рослини, а пригнітити її, погіршити метаболізм чи тургор клітини, що в кінцевому результаті зменшить врожайність культур на 5-10%, а враховуючи витрати понесені на використання цих добрив,то рентабельність відповідно буде ще нижчою. Тому, ми категорично не рекомендуємо використовувати позакореневе живлення без розуміння коли, як і що робити, який продукт в тій чи іншій фазі  культури, сорту, погодних умов і т.д., це біля 30 факторів, які потрібно врахувати. І тільки тоді ми дійсно можемо, як пишуть деякі компанії, окупити потрачену гривню. в 50-60раз. Журнал «АгроЕліта» № 2/ 2017