Актуальні пропозиції

НОВИНКА: АЛГОМЕЛЬ ПУШ – ПРЕПАРАТ, ЩО НЕ МАЄ АНАЛОГІВ В УКРАЇНІ

НОВИНКА: АЛГОМЕЛЬ ПУШ – ПРЕПАРАТ, ЩО НЕ МАЄ АНАЛОГІВ В УКРАЇНІ

 

ТОВ «Сервіс-Агрозахід» - офіційний дистриб'ютор світових компаній-виробників високоякісних засобів захисту рослин, посівного матеріалу та добрив, який забезпечує вітчизняних аграріїв найкращими продуктами та послугами, що гарантують високі врожаї. А нещодавно у портфелі компанії' з'явився ще один унікальний препарат - добриво Алгомель ПУШ, яке виготовляють на заводах групи компаній Олмікс Груп, у провінції Бретань (Франція).

Алгомель ПУШ- це комплек­сний стимулятор росту рослин, антистресант, виготовлений на основі червоних водоростей. До складу препарату входять амінокислоти - 28,9 г/л (глутамінова кислота, аспарагінова кислота, аланін, аргінін, лейцин, гліцин, серин, валін); фіто- гормони (ауксини 0,7 г/л, гібереліни, саліцилова кислота), вітаміни (групи В), поліцукри (приблизно 40%), олігоцукри, Мп - 7,5%, БОз - 13%, приблиз­но 40 макро- та мікроеле­ментів - 105 г/л, та інші біологічно активні й поживні речовини.

Варто зазначити, що приблизно 80% поліцукрів становлять каррагінани - 26,7 г/л.

Каррагінани - це сульфатовані поліцукриди, що є складови­ми зовнішніх клітинних стінок червоних водоростей. Сульфатовані поліцукриди - це молекули, які присутні лише у водоростях (у наземних рослин їх немає) і характеризуються унікальною біологічною активністю.

Вони забезпечують:

 • стимулювання росту культур (фотосинтез, поділ клітин тощо);
 • стійкість рослин до біотичного стресу (стимулювання при­родного механізму захисту);
 • комплексоутворення поживних речовин;
 • є надпотужним еліситором (активатор природного механіз­му захисту);
 • зупиняють розвиток віроїдів, вірусів, бактерій, грибів (зо­крема кореневу гниль).

Саме наявність каррагінанів у складі Алгомель ПУШ і відріз­няє його від інших схожих препаратів.

Продукт виготовляють за особливою технологією SEANERGY, що включає:

 • механічну переробку сировини: подвійне пресування без додавання розчинників;
 • холодну обробку для збереження потенціалу біологічно активних речовин;
 • переробку водоростей упродовж 24 - 48 годин;
 • ретельну фільтрацію для отримання легкорозчинного соку з речовинами низької молекулярної маси, що має велике зна­чення для проникності біологічно активних речовин у клітини рослин.

Основними особливостями дії препарату Алгомель ПУШ на рослини є:

 • стимулювання розвитку кореневих волосків;
 • сприяння кращому поглинанню елементів живлення рос­лин у ранній фазі вегетації;
 • сприяння інтенсивному накопиченню енергії у ранніх фазах розвитку рослин та після перезимівлі;

    -зумовлення раннього розвитку культури та формування листкового апарату;

 • прояв фунгіцидних властивостей, завдяки низхідному пере­суванню препарату по рослині, може боротися з кореневими гнилями.

Серед ключових характеристик препарату Алгомель ПУШ вирізняють:

 • забезпечення кращого старту на початку вегетації;
 • внесення у період 4 - 8 листків, норма внесення 2 л/га;
 • підсилення фотосинтезу, вегетативного росту та розвитку рослин, покращання кореневого живлення;
 • покращену стресостійкість рослин;
 • можна застосовувати в органічному землеробстві;
 • не містить важких металів;
 • зручний у застосуванні, можна застосовувати разом зі ЗЗР, добрий партнер у баковій суміші, добре прилипає до поверхні вегетативної маси.

Варто зазначити, що у світі чимало сільгоспвиробників застосовують Алгомель ПУШ на своїх полях під різні культури. Згідно досліджень, внесення цього препарату сприяє підвищен­ню врожайності в середньому на 15-25%.

Отже, Алгомель ПУШ - це справжня знахідка для аграріїв, адже препарат не лише позитивно впливає на рослини, а й га­рантує високі врожаї.

Спробуйте його вже сьогодні та отримайте результат!

Анна Артим (Журнал «Агроеліта»№5(76)/2019)