Агропомічник

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ 35 Ц/ГА СОЇ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ?, журнал Агроном 08.2016р. (3, №53)

ЧИ МОЖЛИВО ОТРИМАТИ 35 Ц/ГА СОЇ НЕЗАЛЕЖНО ВІД ПОГОДНИХ УМОВ?, журнал Агроном 08.2016р. (3, №53)

Роман Проць, к. с.-г. н., генеральний директор ТОВ «Сервіс-Агрозахід»

 Нагадуємо нашим читачам, що цієї весни ми започаткували новий проект під назвою «Чи можливо отримати 35 ц/га сої незалежно від погодних умов?», що є своєрідним продовженням попередніх проектів «100 ц/га озимої пшениці» та «50 ц/га озимого ріпаку». Завданням нового проекту було розробити такі технологічні схеми вирощування сої, які б дали змогу отримати максимально високі врожаї за різних ґрунтово-кліматичних умов. Для проведення досліду ми обрали по два поля з різними сортами у трьох господарствах, де плануємо виростити максимальний урожай сої, застосовуючи відповідні технологічні елементи.

На сторінках журналу «Агроном» ми продовжуємо описувати технології на обраних полях і після збирання врожаю зафіксуємо кінцеві результати.

Отож, провівши обстеження всіх досліджуваних полів сої в господарствах ПСАФ «Нічлава», ТОВ «Україна 2001» та ПрАТ «Мшанецьке» у фазі формування бобів, ми побачили, що посіви перебувають у різному стані та відповідно мають різні прогнози на урожай.

Насамперед цього року, як і минулого, значний вплив на розвиток рослин сої мали погодні умови, а саме – рівень вологозабезпечення. За час від початку вегетації культури найменше опадів випало на полях ПСАФ «Нічлава». Відповідно ні сорт Терек, ні Кубань не мають того габітусу куща, який необхідний для цієї фази розвитку. Дещо меншими були й висота рослин і кількість закладених стручків. На нашу думку, за таких погодних умов кращий позитивний ефект могло б забезпечити використання добрив Тімак Агро, які сприяють збільшенню росту кореневої системи та коре невих волосків, що дає можливість рослині краще розвиватись в умовах недостатнього зволоження. На жаль, в цьому господарстві було використано «традиційну схему» живлення (нітроамофоска N16P16К16), яка добре працює лише при достатньому вологозабезпеченні.

Досліджувані поля в ТОВ «Україна 2001», де кількість опадів була дещо більшою, мають візуально кращий вигляд (як в Теофіпольському, так і в Красилівському районі). Цікаво, що в цьому господарстві ми також порівнюємо два варіанти живлення культури. Так, на одному з варіантів було внесено 100 кг/га Сульфамо та 100 кг/га Єврофертіл Плюс 38, а на іншому – 100 кг/га сульфату амонію та 100 кг/га діамофоски. Оскільки візуально всі ділянки мають гарний вигляд, говорити про суттєву перевагу того чи іншого варіанта удобрення ще зарано.

Найкращий стан посівів було зафіксовано у ПрАТ «Мшанецьке». Пояснюється це передусім кращим вологозабезпеченням та оптимальним живленням культури – 100 кг/га нітроамофоски (N16P16К16) та 100 кг/га Єврофертіл Плюс 38. Використання добрива Єврофертіл Плюс 38 дало можливість рослині забезпечити швидкий ріст, а за рахунок нітроамофоски соя мала пролонговане додаткове живлення.

Слід також зазначити, що найкра ща дія бульбочкових бактерій спостерігалась в ТОВ «Україна 2001». Такого результату досягнуто завдяки використанню подвійної інокуляції препаратами Хайкот Супер + Екстендер і Преміум інокулянт, яка була проведена в короткі терміни. Адже відомо, що чим більше часу проходить від моменту виготовлення інокулянту до обробки ним насіння, тим менший ефект спостерігається, оскільки кількість бактерій із часом знижується.

Добре спрацювала інокуляція насіння сої сорту Сінара препаратом Оптимайз в ПрАТ «Мшанецьке». Кількість бульбочок була дещо меншою, ніж в ТОВ «Україна 2001», проте достатньою для забезпечення рослини азотом. Очевидним був ефект і на полі сорту Терек, де інокуляція проводилась препаратом Біоінокулянт-р. Водночас на полях ПСАФ «Нічлава», де інокуляція проводилась препаратами Ризофікс та Біоінокулянт БТУ-р, вона практично не спрацювала. При обстеженні 10 рослин в різних точках поля бульбочки були виявлені лише в одному випадку.

Гербіцидний захист на всіх полях був добрий. Поодинокі бур’яни, які зустрічались на окремих ділянках, швидше можна пояснити пропусками обприскувача при внесенні страхових гербіцидів або ж поганою підготовкою ґрунту при внесенні ґрунтових. За дрібногрудочкуватої структури поля та правильного внесення такого гербіциду, як Артист в нормі 2,5 л/га застосування страхових гербіцидів не потрібне. Виняток можуть становити тільки злакові та коренепаросткові бур’яни.

Використання на полях ТОВ «Україна 2001» препарату Артист в нормі 2,5 л/га разом з ад’ювантом Роубек 0,3 л/га забезпечило 100% контроль дводольних бур’янів на посівах сої. Пізніше виникла потреба тільки у використанні грамініциду.

Захист від хвороб був різним. На полях ПрАТ «Мшанецьке» та ПСАФ «Нічлава» використовували фунгіцид Аканто Плюс в нормі від 0,7 до 1 л/га, а в ТОВ «Україна 2001» у варіанті 1 застосовували препарат Ямато 1,5 л/га, у варіанті 2 – Iмпакт К 0,8 л/га. На всіх полях рослини були на вигляд абсолютно здоровими, що свідчить про ефективну роботу фунгіцидів.

На момент нашого останнього обстеження шкідників на більшості полів не спостерігалось, тому інсектицидний захист використовувався тільки з метою профілактики.

Хочемо звернути увагу читачів, що за рахунок внесення молібдену в фазі формування бобів бульбочкові бактерії працювали активніше, про що свідчить світло-рожевий колір бульбочок на коренях.

В цілому про вплив тих чи інших заходів можна буде говорити вже після збирання врожаю. Протее навіть сьогодні очевидно, що за нестачі вологи розраховувати на максимальний урожай дуже важко. Водночас завдяки використанню правильних технологічних заходів можна істотно покращити кінцевий результат, на що ми сподіваємось, проводячи нашу роботу.

ПСАФ «НІЧЛАВА»

Iнформацію надає

Коціра Степан Євгенович,

голова правління

ПОЛЕ 1

СОРТ ТЕРЕК (ТОMА)

 

Місцезнаходження поляс. Коцюбинці, Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
ПопередникОзима пшениця
Протруєння Февер, 350 г/т
Інокуляція Ризофікс, 2,5 л/т
Норма висіву 900 тис. с.н./га
Дата сівби4 травня 2016 р.

 

АГРОНОМІЧНІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ НА ПОЛІ

– Лущення

– Рихлення на глибину 35 см

– Дискування

– Боронування

– Сівба з внесенням нітроамофоски (N16P16K16), 100 кг/га

– Внесення грунтового гербіциду та добрив – Артист, 2,5 л/га + КАС, 100 кг/га

– Обприскування – гербіциди Хармоні, 7 г/га + Базагран, 2,5 л/га + мікродобриво Інтермаг-соя, 1,5 л/га

– Обприскування – гербіцид Багіра Супер, 2,5 л/га + Інтермаг-бор, 1 л/га

– Обприскування – фунгіцид Аканто Плюс, 1 л/га + Інтермаг-молібден, 1,5 л/га

 

ПОЛЕ 2

СОРТ КУБАНЬ

 

Місцезнаходження поляс. Коцюбинці, Гусятинський р-н, Тернопільська обл.
Попередник Озима пшениця
Протруєння Фітохелп, 2,5 л/т
ІнокуляціяБіоінокулянт БТУ-р, 2 л/т
Норма висіву750 тис. с.н./га
Дата сівби4 травня 2016 р.

 

АГРОНОМІЧНІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ НА ПОЛІ

– Лущення

– Рихлення на глибину 35 см

– Дискування

– Боронування

– Сівба з внесенням нітроамофоски (N16P16K16), 100 кг/га

– Внесення грунтового гербіциду та добрив – Артист, 2,5 л/га + КАС, 100 кг/га

– Обприскування – гербіциди Хармоні, 7 г/га + Базагран, 2,5 л/га + мікродобриво Інтермаг-соя, 1,5 л/га

– Обприскування – гербіцид Багіра Супер, 2,5 л/га + Інтермаг-бор, 1 л/га

– Обприскування – фунгіцид Аканто Плюс, 1 л/га + Інтермаг-молібден, 1,5 л/га

 

ПрАТ «МШАНЕЦЬКЕ»

Iнформацію надає

Іліщук Петро Васильович,

голова правління

 

ПОЛЕ 1

СОРТ СІНАРА

 

Місцезнаходження поляс. Мшанець, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Попередник Озима пшениця
Протруєння Февер, 350 г/т
Інокуляція Оптимайз, 2,4 л/т
Норма висіву750 тис. с.н./га
Дата сівби17 квітня 2016 р.

 

АГРОНОМІЧНІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ НА ПОЛІ

– Дискування

– Рихлення на глибину 30 см

– Культивація на глибину 10 см

– Коткування

– Внесення добрив – нітроамофоска (N16P16K16), 100 кг/га + Єврофертіл Плюс 38, 100 кг/га

– Передпосівний обробіток на глибину 4 см

– Сівба

– Коткування

– Внесення гербіциду – Артист, 2,5 л/га

– Обприскування – мікродобриво Оракул мультикомплекс, 1,5 л/га + Інтермаг-Титан, 200 г/га

– Обприскування – мікродобрива Інтермаг-соя, 2 л/га + Інтермаг-бор 1,5 л/га + стимулятори росту Лігногумат, 400 г/га + Альбіт, 40 г/га

– Обприскування – фунгіцид Аканто Плюс, 700 г/га + мікродобриво

Інтермаг-молібден, 1 л/га

 

ПОЛЕ 2

СОРТ ТЕРЕК (ТОMА)

 

Місцезнаходження поляс. Мшанець, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.
Попередник Озима пшениця
Протруєння Фітохелп, 2,5 л/т
Інокуляція Біоінокулянт БТУ-р, 2 л/т
Норма висіву700 тис. с.н./га
Дата сівби18 квітня 2016 р.

 

АГРОНОМІЧНІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ НА ПОЛІ

– Дискування

– Рихлення на глибину 30 см

– Культивація на глибину 10 см

– Коткування

– Внесення добрив – нітроамофоска (N16P16K16), 100 кг/га + Єврофертіл Плюс 38, 100 кг/га

– Передпосівний обробіток на глибину 4 см

– Сівба

– Коткування

– Внесення гербіциду – Артист, 2,5 л/га

– Обприскування – мікродобриво Оракул мультикомплекс, 1,5 л/га + Інтермаг-Титан, 200 г/га + Базагран, 3 л/га

– Обприскування – мікродобрива Інтермаг-соя, 2 л/га + Інтермаг-бор 1,5 л/га + стимулятори росту Лігногумат, 400 г/га + Альбіт, 40 г/га

– Обприскування – фунгіцид Аканто Плюс, 700 г/га + мікродобриво Інтермаг-молібден, 1 л/га

ТОВ «УКРАЇНА 2001»

Iнформацію надає

Камінський Олександр Петрович,

Директор

 

ПОЛЕ 1

СОРТ СОРТ КУБАНЬ (NAYA)

 

Місцезнаходження полясмт Теофіполь, Теофіпольський р-н, Хмельницька обл.
Попередник Озима пшениця
Протруєння Максим XL, 1 л/т
Інокуляція Преміум інокулянт, 1,25 кг/т; Хайкот Супер, 1,42 кг/т + Екстендер 1,42 кг/т
Норма висіву 750 тис. с.н./га
Дата сівби29 квітня 2016 р

АГРОНОМІЧНІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ НА ПОЛІ

– Лущення

– Рихлення на глибину 35 см

– Культивація на глибину 10 см

– Боронування (закриття вологи)

Варіант 1

– Внесення добрив – Сульфамо 30, 100 кг/га

– Передпосівна культивація на глибину 4-5 см

– Сівба з внесенням Єврофертіл Плюс 38, 100 кг/га

– Внесення грунтового гербіциду та ад’юванту – Артист, 2,5 л/га + Роубек, 0,3 л/га

– Обприскування – мікродобрива Інтермаг-соя, 2 л/га + Інтермаг-бор, 1 л/га + Фертіактіл Стартер, 2 л/га

– Обприскування – гербіцид Пантера, 1,5 л/га

– Обприскування – фунгіцид Ямато, 1,5 л/га + мікродобрива Фертілідер Голд, 2 л/га + Інтермаг-молібден, 1,5 л/га

Варіант 2

– Внесення добрив – сульфат амонію, 100 кг/га

– Внесення добрив – діамофоска (N10P26K26), 100 кг/га

– Передпосівна культивація на глибину 4-5 см

– Сівба

– Внесення грунтового гербіциду Стомп, 2 л/га + гербіцид Зенкор Ліквід, 0,3 л/га

– Обприскування – гербіциди Хармоні, 6 г/га + Базагран, 2 л/га + фунгіцид Ретенго, 0,3 л/га + ПАР Тренд 90, 0,2 л/га

– Обприскування – гербіцид Пантера, 1,5 л/га

– Обприскування – фунгіцид Імпакт К, 0,8 л/га + інсектицид Енжіо, 0,18 л/га + добриво КАС, 4 кг/га + мікродобрива Інтермаг-бор, 0,97 л/га + Інтермаг-молібден, 0,97 л/га

ПОЛЕ 2

СОРТ ЧЕРЕМОШ (VENUS)

Місцезнаходження поляс. Корчівка, Красилівський р-н, Хмельницька обл.
ПопередникОзима пшениця
ПротруєнняМаксим XL, 1 л/т
ІнокуляціяПреміум інокулянт, 1,25 кг/т; Хайкот Супер, 1,42 кг/т + Екстендер 1,42 кг/т
Норма висіву 750 тис. с.н./га
Дата сівби9 травня 2016 р.

АГРОНОМІЧНІ ЗАХОДИ, ЯКІ БУЛИ ЗДІЙСНЕНІ НА ПОЛІ

– Лущення

– Рихлення на глибину 35 см

– Культивація на глибину 10 см

– Боронування (закриття вологи)

Варіант 1

– Внесення добрив – Сульфамо 30, 100 кг/га

– Передпосівна культивація на глибину 4-5 см

– Сівба з внесенням Єврофертіл Плюс 38, 100 кг/га

– Внесення грунтового гербіциду та ад’юванту – Артист, 2,5 л/га + Роубек, 0,3 л/га

– Обприскування – мікродобрива Інтермаг-соя, 2 л/га + Інтермаг-бор, 1 л/га + Фертіактіл Стартер, 2 л/га

– Обприскування – гербіцид Пантера, 1,5 л/га

– Обприскування – фунгіцид Ямато, 1,5 л/га + мікродобрива Фертілідер Голд, 2 л/га + Інтермаг-молібден, 1,5 л/га

Варіант 2

– Внесення добрив – сульфат амонію, 100 кг/га

– Внесення добрив – діамофоска (N10P26K26), 100 кг/га

– Передпосівна культивація на глибину 4-5 см

– Сівба

– Внесення грунтового гербіциду Стомп, 2 л/га + гербіцид Зенкор Ліквід, 0,3 л/га

– Обприскування – гербіциди Хармоні, 6 г/га + Базагран, 2 л/га + фунгіцид Ретенго, 0,3 л/га + ПАР Тренд 90, 0,2 л/га

– Обприскування – гербіцид Пантера, 1,5 л/га

– Обприскування – фунгіцид Імпакт К, 0,8 л/га + інсектицид Енжіо, 0,18 л/га + добриво КАС, 4 кг/га + мікродобрива Інтермаг-бор, 0,97 л/га + Інтермаг- молібден, 0,97 л/га