Регулятори росту рослин
Регулятори росту рослин

Регулятори росту рослин допоможуть Вам скоротити важкий шлях до високих врожаїв, так як вони активізують основні життєві процеси росту рослини. Завдяки їм у рослинах прискорюються наростання зеленої маси і кореневої системи. Наприклад, у зернових культурах результатом впливу регуляторів росту рослин є скорочення довжини соломини та кращий розвиток механiчних тканин стебла, а отже, запобігання виляганню рослин. У плодових культур це вкорочення та менша кiлькість неплодоносних пагонiв, а отже, скорочення витрат при зимовій обрiзці, полiпшене утворення зав'язi, збільшення свiтлопроникностi крони (полiпшення забарвлення плодiв), збiльшення ефективностi обробок ЗЗР, простiше збирання врожаю плодiв з дерева та інші переваги.

За­сто­су­ван­ня ре­гу­ля­торів рос­ту рос­лин істот­но впли­ває на вро­жайність культур та то­варність про­дукції, сти­му­лює за­кла­дан­ня вро­жаїв у на­с­туп­них ви­роб­ни­чих се­зо­нах, є еко­номічно доцільним та еко­логічно ви­прав­да­ним прий­о­мом в от­ри­манні цієї цінної вітамінної про­дукції для на­се­лен­ня Ук­раїни.

 

 

РЕГУЛЯТОРИ РОСТУ РОСЛИН

ВиробникиНазва препаратів
Регулятори росту рослин

Аппетайзер

Атонік Плюс

Регулятори росту рослин

Кальма КЕ

Цикоган РК

Регулятори росту рослин

Альфа-Етафон, в.к.

Регулятори росту рослин

Церон

БіоПауер

Меро
Регулятори росту рослин

Медакс ® Топ, КС

Карамба ® Турбо, РК

Терпал ®, РК

Хлормекват-хлорид 750, в.р.

Регулятори росту рослин

Стабілан® 750

Кампосан®Екстра

Регулятори росту рослин

Моддус®250 ЕС, к. е.

Сетар®375 SC, к. с.

Регулятори росту рослин

Хлормекватхлорид (ССС-720), РК

Шетефон, РК

Для формування замовлення впишіть свої дані та назву товару